Medlemsinformation RBF nov-22

  • 5 dec 2022
  • RBF

Medlemsinformation från Roslagens båtförbund

Information om förbundets arbete med Sjökort, skarv och säl, sjösäkerhet mm

Medlemsinformation november 2022
Klubbkonferensen gav de närvarande en inblick i hur Sjöfartsverket hanterar sjökorten då Jesper Sannel från Hydrographica visade olika varianter på sjökort och plotterkort. De nya sjökorten ger fritidsbåtsägarna nya problem. På en del ställen har gamla grund tagits bort och en del nya, som inte finns i verkligheten, satts in. Allt under 6 meters djup är blått och därmed svårnavigerat. Ingen kan navigera i grunda vatten med dessa kort. Den kommande boken, Hamnguiden 10, som beräknas komma ut till båtmässan i Stockholm har detaljkartor som vida slår det vanliga sjökortet rejält på fingrarna. Vi får verkligen hoppas att det snabbt tas fram nya sjökort som är värda namnet.
På mötet diskuterades också översynen av SBU:s organisation som påbörjats samt förstås BAS version 3 som hittills skapat både problem och kostnader. Organisationen kring den har förändrats och kommer att bli en del av SBU:s kansli och supporten flyttas till kansliet där några nya tjänster skapas för just BAS.
Styrelsen träffades denna gång hos Östhammars Segelsällskap för höstens sista styrelsemöte.
Ett miljömöte med fokus kring Östersjön, fiske och säl och skarv har bevistats av Björn Geijer från styrelsen. Det har visat sig att Skarven äter bl.a. av den utsatta laxen och stör vid fiskodlingar.
Den naturliga predationen tar fler yngel och småfisk än fisket. Motorn för fisket är strömming och vi vet att dessa minskar i vikt samt mängd. Här är problemet sannolikt fisket.
Sälarna tar inte lika mycket fisk och har problem med sin egen vikt. Något hände med fetthalten i fisk och säl 2020. Ännu oklart vad det beror på.
Miljögifter från industrin – pcb och pfas – ökar vilket är förvånande då dessa ämnen varit förbjudna i flera år.
Vår ordförande, Håkan Wahlgren, ingår i SBU:s Sjösäkerhetsråd och informerade om ett möte med Nordiska båt – och sjösäkerhetsrådet. Här ingår representanter för Sverige, Finland, Norge och Danmark. Med på mötet fanns också Sjöpolis och Kustbevakning.
Man diskuterade bland annat sjölagar, fritidsbåtsolyckor, CE-märkning och bärbar teknik som räddar liv.
Man konstaterar också att vi åter närmar oss ett fritidsbåtsregister eftersom det redan finns i våra grannländer. SBU och svenskt båtliv måste vara med och påverka mot detta.
En del av arbetet just nu handlar om ekonomi inför det nya året. Som säkert bekant är att SBU gör en höjning av medlemspriset 2023 och eftersom vi följer prissättningen från SBU kommer vårt pris för klubbarna också att höjas. Ekonomin kommer att ta en del av tiden på vårt kommande årsmöte vilket vår kassör önskade att vi förbereder oss för.
En annan detalj som är viktig inför årsmötet är styrelsens sammansättning. Vi bär med oss en vakans och även valberedningen kommer att ha en vakans. Därför är det viktigt att klubbarna nominerar nya till förbundsledningen. Flera som nu är valda har lämnat ungdomsåren långt bakom sig och lite yngre ledamöter kan vitalisera styrelsearbetet.
Snart kommer en uppmaning till nomineringar att dyka upp i klubbarnas mailbrevlådor som vanligt. Nominera mera!
Med detta avslutar vi detta år och önskar
God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen RBF