Behandling av personuppgifter

Vi för register över våra medlemmars personuppgifter, bland annat i syfte att:

  • Kunna kontakta våra medlemmar
  • Fakturera och bokföra avgifter
  • Utfärda medlemskort
  • Administrera seglarskolan, föra närvarolistor och kunna söka bidrag för utbildningarna.
  • Arrangera tävlingar och andra aktiviteter
  • Skicka ut Båtnytt

Medlem i föreningen kan när som helst genom att logga in på sin sida under www.gmss.nu kontrollera vilka uppgifter vi lagrar. Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).
Personuppgifter delas med de intresseorganisationer och idrottsförbund som föreningen är ansluten till.

Vill du veta mer om vår integritetspolicy finns den att läsa här. Vill du ha ett registerutdrag finns det också ett formulär för detta här på hemsidan.