Nytt konto & medlemskap

Här skapar du ditt medlemskonto.

När du har skapat ditt konto kan du mycket enkelt logga in och t.ex anmäla dig till seglarskolans kurser.

Alla elever i seglarskolan måste ha ett eget medlemskonto för att kunna anmäla sig till kurserna.

Juniormedlemskap i GMSS och medlemskap i Svenska Seglarförbundet ingår i kursavgiften.

Som förälder kan du med fördel skapa ett familjekonto för hela familjen, då får ni tillgång till alla våra medlemsförmåner samtidigt som ni stöder föreningens arbete med er medlemsavgift (en avgift/familj).

Som familj räknar vi 2 vuxna med hemmaboende barn under 18 år.

Enskild medlem 175 kr
Familjemedlemskap 275 kr

Medlemskort

I GMSS appen finns ditt elektroniska medlemskort. Appen heter KanslietOnline medlemsapp och kan laddas ned från Google Play butik eller från Apple appstore.  Du loggar in med samma uppgifter som på hemsidan.

Du hittar även ett elektroniskt medlemskort på din medlemssida på hemsidan som du använda när du vill utnyttja våra medlemsförmåner. Det går utmärkt att logga in på kontot från en mobiltelefon.

Läs mer om att skapa ett familjekonto:

  • Första personen (familjens kontaktperson) skapar ett medlemskonto och väljer familjemedlemskap här nedan. Sedan kan du enkelt lägga till de övriga familjemedlemmarna med "Mitt konto>inställningar"
  • Om du har familjemedlemmar som redan är medlemmar i GMSS kan du även knyta dessa till ditt familjekonto.

läs mer här

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Grisslehamns Motor- och Segelsällskap. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva båtklubbsverksamhet, idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Kontakta våra medlemmar, fakturera och bokföra avgifter, utfärda medlemskort, administrera seglarskolan, föra närvarolistor och kunna söka bidrag för utbildningarna, arrangera tävlingar och andra aktiviteter, skicka ut tidningen Båtnytt

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här (länk).

Medlem i föreningen kan när som helst genom att logga in på sin sida under www.gmss.nu kontrollera vilka uppgifter vi lagrar. Personuppgifter delas endast med de intresseorganisationer och idrottsförbund som föreningen är ansluten till. Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.