Begär registerutdrag

Formulär för begäran av registerutdrag

Observera att du även kan få ett registerutdrag för behandling inom IdrottOnline via ”Min sida” respektive dina medlemssidor i Svenska båtunionens BAS och på vår egen hemsida www.GMSS.nu.

 

 

Till Grisslehamns Motor- & Segelsällskap

 

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen.


 

...........................................................................
(Datum)
 

.........................................................................
(Namnförtydligande och personnummer)
 

.........................................................................
(E-post vid digital begäran och adress vid begäran via post)
 

..........................................................................
(Namnteckning). OBS! Din begäran måste vara undertecknad för att vara giltig.

 

 

 

Din begäran skickas via e-post till ”kontaktperson för dataskyddsfrågor” info@gmss.nu, alternativt via brev till GMSS. Ekbacksvägen 8. 76456 Grisslehamn .