Allmänna Villkor

Allmänna villkor GMSS Seglaskola.

När du bokar en kurs skickas alltid en bekräftelse till den e-postadress som du angett på medlemskontot. Avgiften ska betalas omgående vid bokningen. Anmälan är giltig när betalningen registrerats hos GMSS.

Seglarskolan förbehåller sig rätten att utan vidare åtgärd annullera obetalda bokningar, slutgiltigt fördela platser och göra ändringar i kursplanen.

Betalningssätt:

• Direktbetalning med Swish / Visa / Mastercard via Payex vid bokningen.

 

Medlemsavgift

Juniormedlemskap i GMSS och medlemskap i Svenska Seglarförbundet ingår i avgiften. Juniormedlemskap berättigar inte till GMSS medlemsförmåner eller rabatter.

Avbokning

Avbokningar eller önskemål om kursbyten kan endast göras via e-post till seglarskolan@gmss.nu och är giltiga först i och med att du fått en bekräftelse från Seglarskolan via e-post.

Ändrade tider/Inställda lektioner

Seglarskolan gör sitt yttersta för att kunna fullfölja kursplanen. I undantagsfall tvingas vi dock ställa in kurser om deltagarantalet är för lågt, det har uppstått en icke planerad ledarbrist eller om vår båtflotta har fått skador som inte hinner att repareras. Seglarskolan kontaktar berörda kursdeltagare/målsmän så snart en sådan situation uppstår.

Lektioner kan komma att ställas in p.g.a dåligt väder. Normalt hanteras detta dock av ledarna med segelteori, seglarlekar eller andra seglarrelaterade aktiviteter. Endast vid extrema väderförhållanden ställs lektioner in helt.

Kompensation vid avbokning och inställda lektioner

Seglarskolan följer Svenska Seglarförbundets policy att erbjuda eleven att ta kursen vid ett senare tillfälle.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen registrerar vi digitalt uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer och om vilken verksamhet du deltar i.

Uppgifterna registreras i vårt eget system för medlemshantering, i Riksidrottsförbundets system Idrott online (Svenska seglarförbundet och Svenska isseglingsförbundet), samt i Svenska båtunionens system BAS (ej elever i seglarskolan).

Uppgifterna används också för att skicka information från GMSS. Meddela oss om du inte önskar få information.