Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Grisslehamns Motor- och Segelsällskap. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva båtklubbsverksamhet, idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Kontakta våra medlemmar, fakturera och bokföra avgifter, utfärda medlemskort, administrera seglarskolan, föra närvarolistor och kunna söka bidrag för utbildningarna, arrangera tävlingar och andra aktiviteter, skicka ut tidningen Båtnytt

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här (länk).

Medlem i föreningen kan när som helst genom att logga in på sin sida under www.gmss.nu kontrollera vilka uppgifter vi lagrar. Personuppgifter delas endast med de intresseorganisationer och idrottsförbund som föreningen är ansluten till. Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Version 100, senast uppdaterad 17 maj 2018, 00:00