GMSS Klubbhus och gästhamn

GMSS klubbhus ligger längst inne i viken på västra sidan av Grisslehamn.Klubbuhset
I klubbhuset finns en samlingslokal som bl.a. används av seglarskolan som undervisningslokal. Vi har brygga och jollehus vid klubbhuset där seglarskolan utgår ifrån.
En gästhamn finns likaså i anslutning till klubbhuset med eluttag, dusch och toaletter för våra båtgäster och besökare. Plats för ca 15 båtar. Djup 1 - 3 meter. Mer info hittar du på Gästhamnsguiden
Om somrarna finns restaurang och café i klubbhuset, Restaurang Ångbåtsbryggan och Kaffe-Bryggan. Här kan du äta god mat eller fika vid vattnet. I andra änden av klubbhuset finns även utställning och försäljning av konsthantverk.