GMSS Tidningen

 

GMSS Tidningen har vi gett ut sedan 1979. I tidningen får du tillgång till:

  • Information om GMSS
  • Karta över Grisslehamn
  • Evenemang i Grisslehamn med omnejd
  • Reportage om smått som stort, på land och till sjöss
  • Serviceregister över traktens företag
  • Tävling där du kan vinna pris under sommaren
  • Annonser för traktens företag

Upplaga och spridning
Tidningen trycks i 6 000 exemplar i början av turistsäsongen varje år.
Den delas ut i brevlådorna i Grisslehamn, Singö, Väddö, Älmsta, Trästa, Häverö och Herräng. Tidningen publiceras även i PDF format här på föreningens hemsida.

Annonspriser

Helsida:       färg 3.850:-  Ingår rullande annons på GMSS hemsida
Halvsida:     färg 2.750:-  
Kvartssida:  färg 1.750:-  

Alla annonser införs även i serviceregistret

Hålltider

1 Annonsförsäljning Januari / Februari
2 Manusinlämning Senast 28 Februari
3 Deadline för korrektur 30 Mars
4 Tryckning April/Maj
5 Utdelning Första veckan i Juni