GMSS Tidningen

 

Tidningen har vi gett ut sedan 1979. I tidningen får du tillgång till:

• Information om GMSS
• Karta över Grisslehamn
• Evenemang i Grisslehamn med omnejd
• Reportage om smått som stort, på land och till sjöss
• Serviceregister över traktens företag
• Tävling där du kan vinna pris under sommaren
• Annonser för traktens företag.


Upplaga och spridning
Tidningen trycks i 6000 exemplar i början av turistsäsongen varje år.
Den delas ut i brevlådorna i Grisslehamn, Singö, Väddö, Älmsta, Trästa, Häverö och Herräng
Tidningen publiceras även i PDF format på föreningens hemsida.

Annonspriser

Helsida:       färg 3.850:-  Ingår rullande annons på GMSS hemsida

Halvsida:     färg 2.750:-  

Kvartssida:  färg 1.750:-  

Alla annonser införs även i serviceregistret

Annons mejlas till info@sandrasbyra.se

 

Hålltider

1 Annonsförsäljning Januari / Februari
2 Manusinlämning Senast 28 Februari
3 Deadline för korrektur 30 Mars
4 Tryckning April/Maj
5 Utdelning Första veckan i Juni