GMSS Skötbåt

Hösten 2017 förvärvade GMSS den skötbåt som i nästan 30 år legat i entrén till Hotell Havsbaden. Syftet med förvärvet var i första hand att rädda båten från okända öden och att ha den kvar i Grisslehamn. Vid en noggrann undersökning hos föreningen allmogebåtar vid Älmsta sjöfartsmuseum befanns skötbåten Anna-Katarina af Singö vara i utmärkt skick och då var det enkelt att ta beslutet om hennes framtid. Vi vill åter få henne att segla och gärna att deltaga i ännu en postrodd.
Båten renoveras sedan våren 2020 av Föreningen allmogebåtar i Norrtälje. Några bord och spant var i mycket dåligt skick och kommer att bytas ut.

Skötbåten kommer att ha en egen sektion inom GMSS och alla som är intresserade av att delta i arbetet med att vårda och så småningom segla båten uppmanas att anmäla ert intresse via e-post info@gmss.nu.

Anna-Katarina af Singö byggdes på Singö på 1870-talet och användes för fiske och transporter av Singö-bor. Hon har genomgått ett antal renoveringar och är i förvånansvärt bra skick. Sjöfartsmuseet och Posten startade Postrodden över Ålands Hav för att påminna om dåtidens äventyrliga posttransporter, och Anna-Katarina af Singö tävlade många gånger. Hon var en framgångsrik rotebåt (som det heter i Postroddssammanhang) och seglade med både herr och dambesättningar. Damerna fick flera gånger pris som ”Tidsenligast klädda rote, dam” och ”Snabbaste rote, dam”. 1989 seglas hon sista gången och såldes sedan till gamla Havsbaden.

Vi söker efter ytterligare information om Anna-Katarinas historia. Ett dokument medföljde båten när vi köpte den från Havsbaden med det dyker upp en del uppgifter som motsäger denna information, bla byggnadsåret har även uppgivits till 1911 - vilket verkar vara väl sent för en 4-bords konstruktion, men även 1850 talet tycks vara lite väl tidigt - Olf Pettersson föddes 1842.

Singöbåt-historia

Författare: Gunnar Söderlund, Svartklubben, ägare till båten från mitten av 1960-talet till slutet av 1980-talet. 

Byggd av den legendariske båtbyggaren Olof Pettersson, Skollhollmen, Singö. Båten är på 1850-talet beställd av och byggd hos Johannes Granström, Tranvik, Singö. Ändamål: Bruksbåt vid fiske; skötar och nät. Transport av varor och som kommunikationsmedel vid färder till bl.a. stadsresor till Östhammar.
På 1920-talet blev det modernt med utombordsmotorer i skärgården. Den spetsgattade aktern kapades och en liten akterspegel fick utgöra fäste för en utombordare av märket Svalan. Vid mitten av 1930-talet var det dags för inombordsmotor. Emil Kjellberg i Vaden, Singö, byggde om båten för detta ändamål. Ett extra bord byggdes på, ett litet för- och akterdäck samt ett smalt skandäck gav båten motorbåtskaraktär. En begagnad inombordsmotor av märket Solo monterades in.
Kriget kom 1939. Bensinbrist. Båten blev hängande i Granströms sjöbod i Tranviksfjärden på Singö.
I mitten av 1960-talet såldes den av Sigvard Granström (sonson till beställaren). Båten återställdes så mycket som möjligt i ursprungligt skick. Den fungerade som fritidsbåt med två sprisegel (de som finns i båten). Under 60- och 70-talet har båten flera gånger gått runt Gräsö och Väddö, i Norrtälje skärgård och ända ner till Sandhamn. Över Ålands hav och upp till Geta på norra Åland. Många gånger har den deltagit i Postrodden. Vid 1980-talets slut såldes båten till Hotell Havsbaden, och genomgick en restaurering av båtbyggare Agne Andersson på Djursten, Gräsö, innan den placerades i Hotell Havsbadens entré.

Vi utgår i alla fall från att det är Anna-Katarina af Singö som vi nu har i vår ägo. Båten har deltagit många gånger i Postrodden.

När vi gick igenom båten sommaren 2018 hittade vi ett dokument med följande text under durken:

Båten renoverad våren 1990. Bland annat nya håar, ny rorkult, träklyka på bommen, nya rundskaft o skotthuvar, nya toftor, tagit bort årklykor, flyttat toftor. 
Allt utfört av 
Göte Andersson. 
Djursten Pl3264. Gräsön
74071 Öregrund

Skötbåtens historia i Postrodden

Båtens ägare var Gunnar Söderlund och han lånade gärna ut den till besättningar som ville segla Postrodden. Själv var han inte intresserad av detta. Båten seglades därför med olika besättningar under åren.

1981 hade Anna-Katarina af Singö startnummer 1. Det året seglades den av en kvinnlig besättning och man vann två specialpris, ”Tidsenligast klädda rote, dam” och ”Snabbaste rote, dam” (fyra damrotar startade). Totalt hamnade man på 20 plats. Totalplaceringen utgick fortfarande från hur snabbt man seglade över Ålands hav.

1982 har Anna-Katarina af Singö dambesättning igen och man vann specialpriserna ”Tidsenligaste utrustade rote” och ”Snabbaste damrote”. Totalt kom tjejerna på 16 plats, baserat på snabbaste seglingstid. Detta år byter båten startnummer till 3. Nummer 1 övertas av båten ”Nauclera”, kanske beroende på att Nauclera kunde dokumentera att den båten var äldre än Anna-Katarina af Singö? Nauclera fortsätter att ha startnummer 1 i fortsättningen och Anna-Katarina af Singö nummer 3.

1983 började totalplaceringen baseras på ett poängsystem som räknar samman tidsplacering, klädpoäng och båtpoäng. Totalplaceringen blev för dambesättningen 34, mest beroende på att seglingen gick dåligt det året, de kom på 43:e av 61 båtar.

1984 vann dambesättningen priset för snabbaste damrote och totalt hamnade man på 15:e plats.

1985 seglade en manlig besättning henne till en 16:e plats av 49 startande. Det var första året som en manlig besättning seglade henne med namnet Anna-Katarina af Singö.

1986 startade inte Anna-Katarina.

1987 en kvinnlig besättning bestående av Marie Söderholm, Chatrin Andersson, Helen Larsson och Titti Hurtig hamnade på totalplats 25 av 48 startande .

1988 startade Anna-Katarina, men samma besättning som 1987 "rundade Loskäret" och gav upp p.g.a. hårt väder.

1989 En dambesättning seglade henne till en 39:e plats innan hon lades upp i Havsbadens entré.

1993 tas start nummer 3 över av ”Laura af Gräsö”, 1999 – 2007 har ”Vilja af Singö” nummer 3, båten seglar i kategorin för 1900-talsbåtar av en dambesättning.

2019 var målet att Anna-Katarina af Singö skulle göra en nystart efter restaureringsarbetet efter att GMSS räddat henne från gamla Havsbaden. Hon ligger dock ännu kvar för restaurering och nu håller vi tummarna att vi snart kan sjösätta henne.

Anna-Katarina af Singö hos föreningen allmogebåtar vid Älmsta sjöfartsmuseum