Kurser

Seglarskolan – för morgondagens seglare

GMSS erbjuder följande kurser:

Grundkurs
Fortsättningskurs
Vuxenkurs 18 år ->
Grön kappseglingskurs
Privatkurs
Företagskurs

Läs mer om kurserna nedan

Seglarskolan är certifierad av Svenska Seglarförbundet


Grundkurs

Ålder
8 -14  år

Krav på förkunskap
Simkunnighet 200 meter på öppet vatten

Mål
Deltagarna ska
- ha en rolig och innehållsrik vecka
- få grundläggande sjövana
- efter veckan behärska jolleseglingens grunder

Kursen omfattar följande moment
Deltagarna seglar Optimistjolle och Topaz TAZ-jolle
• Jollens delar 
• Sjösättning/upptagning

Säkerhet i, på och kring vatten
• Grundläggande sjövett 
• Enklare nödsignaler 
• Simprov 
• Vända runt kapsejsad jolle 

De fyra segelsätten
• Halvvind 
• Kryss 
• Slör 
• Läns 

Sjömanskap
• Begrepp/termer 
• Grundläggande väjningsregler 
• Stoppåtta, Pålstek, Dubbelt halvslag kring egen part.

Fortsättningskurs

Ålder
12-19 år

Krav på förkunskap
Simkunnighet 200 meter på öppet vatten.
Grundkursen eller motsvarande kunskaper från annan seglarskola.

För att ditt barn ska kunna utvecklas och ta till sig undervisningen i fortsättningskursen krävs att han eller hon kan självständigt hantera en Optimist eller annan jolle. Är seglingskunskaperna inte tillräckliga kan ditt barn lätt bli passivt och bara "hänga med" och lär sig inget nytt. 

Det är t.ex. vanligt att den som deltagit i en grundkurs som 11-åring går den ytterligare en gång och därefter går vidare till fortsättningskursen. 

Som förälder måste du ta ansvar för att anmäla ditt barn till Forsättningskursen först då hon eller han har tillräckliga kunskaper.

Mål
Deltagarna ska
- ha en rolig och innehållsrik vecka
- få en god sjövana
- efter veckan behärska de fyra segelsätten
- efter veckan ha viss kännedom om sjömärken
- efter veckan känna att de kan kontrollera sin jolle i alla situationer.

Kursen omfattar följande moment

 • Grunderna
 • Jollens delar
 • Sjösättning/upptagning

Säkerhet i, på och kring vatten

 • Sjövett
 • Nödsignaler 
 • Nödsituationer
 • Väder

Segelsätten

 • Halvvind 
 • Kryss 
 • Slör 
 • Läns

Segelteknik

 • Segling med försegel
 • Trimning

Sjömanskap

 • Begrepp/termer 
 • Arbete i en besättning 
 • Grundläggande förståelse för sjökortets uppbyggnad 
 • Väjningsregler 
 • Knopar
 • Hur man sköter jollar
Grön kappseglingskurs

Ålder: Från 13 år

Krav på förkunskap: Fortsättningskurs, minst en gång, eller SSFs Seglarmärke i silver.

Kappsegling är spännande, engagerande och utvecklande. Man lär sig seglingens konst genom att bli utmanad. Att tävla i kappsegling är det bästa sättet att lära sig att bli en bra seglare, vare sig man vill kappsegla eller fritidssegla. Efter fortsättningskursen kan man utveckla sina seglingskunskaper i en grön kappseglingskurs. Där får man lära sig grunderna i kappseglingens strategi och taktik och träna sina färdigheter i den grundläggande seglingskunskap som man lärt sig under tidigare kurser. Kursen ger en erfarenhet hur det är att tävla i i segling; hur man kan slå och gippa även i lite mer vind, hantera de olika segelsätten i olika vindar och lära sig mer om starter bansegling, trimmning mm. Samarbete med andra elever är också en viktig del i kappseglingen. Och det är kul oavsett om man vinner eller förlorar. Man lär sig också grunderna i kappseglingregler på grön/nybörjarnivå som också är en viktig del i att lära sig sjövett.

Mål

Efter genomförd grön kappseglingskurs ska deltagarna

 • kunna utveckla sina tidigare seglingskunskaper
 • ha fått erfarenhet av spinnackersegling
 • förstå grunderna för kappseglingsteknik
 • ha lärt sig de grundläggande kappseglingsreglerna
 • ha kunskaper motsvarande SSFs seglarmärke i guld.

Kursen omfattar följande moment:

Introduktion

Repetition

Båthantering – Seglingsteknik

 • Lätt-mellanhårdvind
 • Halvvind-Slör/Gipp – Spinnakerhantering
 • Läns/Gipp – Spinnakerhantering
 • Kryss/Stagvändning - Balans
 • Strategi och taktik

Startövningar

Grön kappsegling med gröna regler

Examination & återkoppling, löpande

Vuxenkurs

Ålder: Från 18 år – ingen övre åldersgräns.

Krav på förkunskap
Inga krav på förkunskap i segling.

Av säkerhetsskäl krävs dock:

 • Simkunnighet 200 meter på öppet vatten
 • Hygglig kondition, styrka och rörlighet så att man själv klarar ta sig upp i   segeljollen efter en kapsejsning

Många skulle vilja lära sig segla även i vuxen ålder, eller uppdatera sina seglarkunskaper som man inte praktiserat på länge. Denna kurs vänder sig till vuxna som under en intensivkurs över en helg får lära sig grunderna för segling i teori och praktik. Man behöver inte kunna segla för att gå kursen, dvs. det krävs inga förkunskaper. Tillsammans med erfarna instruktörer och andra nybörjare eller personer som vill uppdatera gamla kunskaper bjuder kursen på en innehållsrik upplevelse i härlig skärgårdsmiljö.

Båtar och besättning

Vi använder klubbens 2-kronor med två deltagare i varje båt. Ledarna finns hela tiden i närheten i två följebåtar och ger kontinuerligt instruktioner och återkoppling.

2-kronan är en centerbordsjolle väl anpassad för nybörjare samtidigt som den är tillräckligt pigg för att man lätt ska lära sig känna när man gör allt rätt resp. när något inte stämmer – den viktiga känslan för hur båt, vind, segel, vågor och besättning samverkar. Mer om 2-kronan hittar du här: http://www.kronaboats.com/vara-batar/2-kronan/

Kursmål:

Efter denna kurs kan du förvänta dig att kunna grunderna för att säkert framföra en mindre segelbåt.

Tider

Fredag från kl 17 (teori)  samt lördag 9-18 (segling), -söndag  9-17 (segling),

Kursens innehåll bl.a.

 • Segelsätt (kryss, läns, halvvind, bidevind, slör)
 • Riggning
 • Sjövett och väjningsregler
 • Grunderna för att läsa sjökort
 • Tilläggning
 • Man över bord
 • Klara av kapsejsning
Privatkurs

Privatkurser är ej schemalagda specialkomponerade kurser baserade på deltagarnas önskemål. Seglarskolan kan i mån av tid och resurser erbjuda sådana kurser. Exempel kan vara familjer under en dag eller helg; födelsedagpresent med specialkomponerad uppläggning; upptäcktssegling mm. mm. Kursavgiften bestäms efter kursens längd och innehåll. Skriv till seglarskolan@gmss.nu om dina önskemål.

Företagskurs

Seglarskolan kan erbjuda företag och organisationer seglingskurser som ett led i identitetsskapande och teambuildingsakiviteter. Dessa kan ingå i samarbete  med lokala konferenshotell, t.ex. Havsbaden. Innehåll, tidslängd och pris offereras på basis av underlag med önskemål från företaget. Företagskurserna erbjuds under maj, juni, augusti och september. Intresseanmälan och förfrågningar, kontakta Istvan von Polgar, 070-3761034 eller maila seglarskolan@gmss.nu