Om isseglingssektionen

GMSS Issegling

Isseglingssektionen bildades 2016 med syfte att engagera boende i norra Roslagen, främst runt de stora fjärdarna Singöfjärden, Ornefjärden och Orneviken, i att utöva issegling i olika former de vintrar isen är tillräckligt tjock.
Just nu är isseglingssektionen i vila - Är du intresserad av att blåsa liv i sektionen och vara aktiv i isseglingssektionen - välkommen att kontakta issegling@gmss.nu